About Us News

The Embassy of India, Zagreb is looking for a suitable cleaning company for the overall cleaning and maintenance of the Embassy’s premises.

Posted on: January 06, 2022 | Back | Print

Embassy of India
Zagreb
***

Terms and Conditions of Cleaning Services

The Embassy of India  located at 152 B Bijenik, 1000 Zagreb is looking for a suitable cleaning company for the overall cleaning and maintenance of the Embassy’s premises.

Required cleaning services are as follows:

 • daily cleaning of tiled and Carpeted floors, tables/chairs in all rooms located on four storeyed  building.
 • cleaning of the kitchens, all toilets and balconies.
 • care of supplies of cleaning products
 • emptying of trash cans and taking care of garbage bags/bins on removal days
 • plant care (cleaning, watering)
 • window cleaning
 • dust removal from all surfaces
 • Periodic cleaning of stores, garages  etc. ( twice in a month) and other similar tasks to be performed from time to time

The cleaning company should be able to provide cleaning services every working day, Monday to Friday, from 08:30 to 17:00 hrs.

All interested cleaning companies should contact the Embassy through e-mail reception.zagreb@mea.gov.in or via (003851) 4873239 for more information, as well as the possibility to inspect the premises on or before 20 January 2022.

Embassy of India
Zagreb
***

Uvjeti i odredbe za usluge čišćenja

Veleposlanstvo Indije na adresi Bijenik 152 B, 10000 Zagreb traži odgovarajuću tvrtku za generalno čišćenje i održavanje prostora Veleposlanstva.

Potrebne usluge čišćenja su sljedeće:

 • svakodnevno čišćenje podova (pločice i tepisi), stolova i stolica u svim prostorijama četverokatnice
 • čišćenje svih kuhinja, toaleta i balkona
 • briga o zalihama sredstava za čišćenje
 • pražnjenje kanti za smeće i briga o vrećama i kantama za smeće na dane odvoza
 • njega biljaka (čišćenje, zalijevanje)
 • čišćenje prozora
 • uklanjanje prašine sa svih površina
 • periodično čišćenje prostorija za pohranu, garaža, itd. (dva puta mjesečno) i drugi slični poslovi koji se obavljaju s vremena na vrijeme

Tvrtka za čišćenje trebala bi biti u mogućnosti pružati usluge čišćenja svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 08.30 do 17.00 sati.

Sve zainteresirane tvrtke za čišćenje trebaju se obratiti Veleposlanstvu do 20. siječnja 2022. godine putem e-maila reception.zagreb@mea.gov.in ili putem broja telefona 014873239 za više informacija, kao i za mogućnost pregleda prostora.